Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Σειρά παραλείψεων και πλημμελών ενεργειών από τους αρμοδίους φορείς διαπιστώνει σε έγγραφό της η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας

Σκληρό έγγραφο στους αρμοδίους φορείς για χόρτα και υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς


-Αναφέρεται σε σειρά εγγράφων και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την κοπή των χόρτων και τον καθαρισμό αγροτοδασικών δρόμων, όπως και για τα κλαδέματα πλησίον σε καλώδια της ΔΕΗ.

Σειρά παραλείψεων και πλημμελών ενεργειών από τους αρμοδίους φορείς διαπιστώνει σε έγγραφό της η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, μετά από αυτοψίες των κλιμακίων της και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.

Το έγγραφο αφορά κυρίως το δήμο Δελφών, ενώ δεν ξεφεύγει και ο δήμος Δωρίδας, αλλά και άλλες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τους καθαρισμούς, ενώ αναφέρεται και σε έγγραφες ειδοποιήσεις της Ι Εφορείας Πολιτιστικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων που ζητούσε «προληπτικές δράσεις στον Ελαιώνα», στις 28/5/2015 και στις 15/6/2015. Η Πυροσβεστική δε, έχει στείλει σειρά εγγράφων που ζητεί προληπτικά για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.
Να σημειωθεί ότι διαπιστώνοντας μεγάλες καθυστερήσεις, το έγγραφο απόσπασμα του οποίου δημοσιεύουμε κοινοποιείται και στον κ. Εισαγγελέα Άμφισσας.
 
Παραθέτουμε τα βασικά σημεία του εγγράφου: 

1. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από εκ νέου αυτοψία που πραγματοποίησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στον επιχειρησιακό τομέα ευθύνης μας, σχετικά με τον σχεδιασμό και τις Προληπτικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών – αγροτικών πυρκαγιών, διαπιστώθηκαν προβλήματα και καθυστερήσεις σε Προληπτικές δράσεις ως εξής:
 

Α. Για την περιοχή ευθύνης Π.Υ.
 Άμφισσας
 

1. Έχει πραγματοποιηθεί προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης (ξηρών χόρτων) για τη μείωση του κινδύνου, στο άλσος Κάστρου της Δ.Ε. Άμφισσας. 
2. Δεν έχει πραγματοποιηθεί – ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της βλάστησης (ξηρά χόρτα) σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, αρθ. 94 παρ. 1 και την 4/2012 Πυρ. Διάταξη σχεδόν σε όλα τα διαμερίσματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στις Δ.Ε. Άμφισσας, Δ.Ε. Δελφών του Δήμου Δελφών.
3. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σχεδιασμού – προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
4. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης της υπόροφης βλάστησης (ξηρά χόρτα) εκατέρωθεν του οδικού δικτύου (δασικό, αγροτικό, επαρχιακό και εθνικό) στην περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης της Π.Υ. Άμφισσας παρά μόνο σε κάποια κεντρικά σημεία και νησίδες.
5. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου και τους αγροτικού δικτύου ιδιαίτερα εντός του Ελαιώνα με αποτέλεσμα να καθίσταται η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων για αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην εν λόγω περιοχή δυσχερής διότι, το αγροτικό – δασικό οδικό δίκτυο αφενός δεν διαθέτει το απαιτούμενο πλάτος και αφετέρου κλαδιά δένδρων σε πολλά σημεία βρίσκονται εντός αυτούς.
6. Δεν έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση των πυροσβεστικών Υδροστομίων και η τοποθέτηση καινούριων από τους Ο.Τ.Α. (Ν. 1590/1986) σύμφωνα  με το πρακτικό Ελέγχου που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας όπως προβλέπεται από την Εγκύκλιο 79/03-02-2006 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
7. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός – όργωμα μεγάλου τμήματος του παραδοσιακού Ελαιώνα και καμία ενέργεια κλαδέματος δένδρων που εμποδίζουν  την πρόσβαση των Πυροσβεστικών οχημάτων αλλά και διαπλάτυνσης – διάνοιξης των εντός αυτού αγροτικών οδών, παρά την θετική ανταπόκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος με το ιζ) σχετικό έγγραφο.
8. Δεν έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρ. 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 τα προληπτικά μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στο χώρο ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ο οποίος είναι ενεργός στη Θέση «Κερατόραχη».
9. Δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι εργασίες που αφορούν, το προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μ/Τ, Χ/Τ και Υ/Τ, καθώς και αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης σύμφωνα με το άρθρ. 8 της Κ.Υ.Α. 12030/Φ109.1/1999, Ν. 4001/2011 – ΦΕΚ 179/Α’/2011 για την πρόσληψη πυρκαγιών από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία είναι αρμόδια για τη συντήρηση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία είναι αρμόδια για τη συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας για την πρόληψη πυρκαγιών και σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους μα ενημέρωσαν ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2015. 
10. Υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων σχεδόν σε ολόκληρο το δασικό οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας.
11. Δεν έχουν γίνει καθαρισμοί οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων στην εκτός περιμέτρου του Αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ιδιαίτερα στην Νότια – Νοτιοδυτική πλευρά αυτού.
12. Δεν έχουν γίνει καθαρισμοί οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με κρίσιμες υποδομές (Νοσοκομείο, Κατασκηνώσεις κλπ) και περιοχές ιδιαίτερης σημασίας (Άλση, Πάρκα, Σωφρονιστικά καταστήματα, Αρχαιολογικοί Χώροι, κλπ), δημιουργώντας κινδύνους εξαιτίας πυρκαγιών.  

Β. Για την περιοχή ευθύνης Π.Υ. Ιτέας
 
1. Δεν έχει πραγματοποιηθεί προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης (ξηρών χόρτων) για τη μείωση του κινδύνου σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλσος Αγίων Αναργύρων Δ.Κ. Ιτέας, άλσος Προφήτης Ηλίας Δ.Κ. Δεσφίνας, άλσος Γαλαξιδίου, άλσος Ερατεινής, κ.λ.π.).
2. Δεν έχει πραγματοποιηθεί – ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της βλάστησης (ξηρά χόρτα) σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, αρθ, 94, παρ. 1 και την 4/2012 Πυρ. Διάταξη σχεδόν σε όλα τα διαμερίσματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες Δεσφίνας, Ιτέας, Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών και στις Δημοτικές Ενότητες Τολοφώνας και Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας.
3. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σχεδιασμού – προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων (Τ.Κ. Τριταίας, Τ.Κ. Πεντεορίων, Τ.Κ. Τολοφώνας, κ.λ.π.)
4. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης της υπόροφης βλάστησης (ξηρά χόρτα) εκατέρωθεν του οδικού δικτύου (δασικό, αγροτικό, επαρχιακό και εθνικό) στην περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης τη; Π.Υ. Ιτέας, παρά μόνο σε κάποια κεντρικά σημεία και νησίδες.
5. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού της βλάστησης εντός και πλησίον αρχαιολογικών χώρων σύμφωνα με το αρθρ. 8 της Κ.Υ.Α. 12030/Φ109.1/1999 (Τ.Κ. Τολοφώνας).
6. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου και τους αγροτικού δικτύου ιδιαίτερα εντός του Ελαιώνα με αποτέλεσμα να καθίσταται η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων για αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην εν λόγω περιοχή δυσχερής διότι, το αγροτικό – δασικό οδικό δίκτυο αφενός δεν διαθέτει το απαιτούμενο πλάτος και αφετέρου κλαδιά δένδρων σε πολλά σημεία βρίσκονται εντός αυτού.
7. Δεν έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων και η τοποθέτηση καινούργιων από τους Ο.Τ.Α. (Ν. 1590/1986) σύμφωνα με το πρακτικό Ελέγχου που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας όπως προβλέπεται από την Εγκύκλιο 79/03-02-2006 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 
8. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός τμήματος του Ελαιώνα. 
9. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί προληπτικοί καθαρισμοί σε ζώνες μίξης της βλάστησης με τους οικισμούς ιδιαίτερα στην Τ.Κ. Πεντεορίων, στην Τ.Κ. Τριταίας, Τ.Κ. Τολοφώνας, Τ.Κ. Πανόρμου, κ.λ.π.
10. Δεν έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια εφαρμογής της παρ. 4 του αρθρ. 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 τα προληπτικά μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στο χώρο ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ο οποίος είναι ενεργός στις Θέσεις «Κεφαλή» και «Αγιαννάκης» της Δ.Ε. Ιτέας του Δήμου Δελφών. επίσης στην θέση «Μαντρί Παφίλη» στον Άγιο Βασίλειο της Δ.Ε. Γαλαξιδίου υπάρχει ανεξέλεγκτος χώρος απόθεσης απορριμμάτων τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα και να κλείσει ο χώρος, ενώ στην Επαρχιακή οδό Γαλαξιδίου – Πεντεόρια, πριν την είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Πεντεορίων, υπάρχει χώρος απόθεσης εύφλεκτων υλικών (Κλαδιά, ξύλα, απορρίμματα, κ.λ.π.), επικίνδυνα για την έναρξη πυρκαγιών, τα οποία και θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα.  
11. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν, το προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μ/Τ. Χ/Τ. Υ/Τ, καθώς και αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης σύμφωνα με το άρθρ. 8 της Κ.Υ.Α. 12030/Φ109.1/1999, Ν. 4001/2011 – ΦΕΚ 179/Α’/2011 για την πρόληψη πυρκαγιών από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία είναι αρμόδια για τη συντήρηση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία είναι αρμόδια για τη συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας για την πρόληψη πυρκαγιών και σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους μας ενημέρωσαν ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2015.
12. Υπάρχουν  προβλήματα πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων σε σχεδόν ολόκληρο το δασικό οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας και ιδιαίτερα στο δασικό δρόμο Δεσφίνα – Βελιάουσα, Δεσφίνα – Άγιος Μηνάς (από περιοχή Μπάρδου), Αγία Τριάδα Γαλαξιδίου – Ξυδιά, Ι.Μ. Μεταμόρφωση Σωτήρος Γαλαξιδίου – Πεντεόρια, Άγιοι Πάντες – Γερομαστή Τ.Κ. Αγίων Πάντων, κ.λ.π. καθώς επίσης και στο αγροτικό δίκτυο όπου λόγω των κλαδιών των ελαιοδένδρων υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης των Πυροσβεστικών οχημάτων στους αγροτικούς δρόμους στην περιοχή «Γωνιά» Δ.Ε. Ιτέας, στην περιοχή «Κουφόλλογος» Τ.Κ. Χρισσού, στην περιοχή «Μαρλας» Τ.Κ. Χρισσού (οι δρόμοι που οδηγούν προς τη Δ.Κ. Δελφών), στην περιοχή «Άγιος Στέφανος» Δ.Κ. Δεσφίνας (ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί στην αγροτική περιοχή της Δ.Κ. Δελφών, στην περιοχή «Γαλαρία» Δ.Κ. Γαλαξιδίου, στη περιοχή του Ελαιώνα, στην Τ.Κ. Πανόρμου υπάρχει δυσκολία πρόσβασης λόγω μεγάλης στενότητας των αγροτικών δρόμων καθώς επίσης ιδιαίτερη δυσκολία πρόσβασης λόγω στενότητας παρουσιάζει και η οδός προς τον άνω οικισμό στη Τ.Κ. Πανόρμου από την Βόρεια – Δυτική Είσοδο.  

Γ. Για την περιοχή ευθύνης Π.Κ. 
Πολυδρόσου
 
1. Δημοτική Ενότητα Παρνασσού (Τ.Κ. Πολυδρόσου, Τ.Κ. Άνω Πολυδρόσου, Τ.Κ. Επταλόφου, Τ.Κ. Λιλαίας). 
Δημοτική Ενότητα Γραβιάς (Τ.Κ. Γραβιάς, Τ.Κ. Καστελλίων, Τ.Κ. Μαριολάτας, Τ.Κ. Καλοσκοπής, Τ.Κ. Αποστολιάς, Τ.Κ. Βάριανης, Τ.Κ. Οινοχωρίου, Τ.Κ. Σκλήθρου).
Δημοτική Ενότητα Καλλιέων (Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου, Τ.Κ. Στρώμης, Τ.Κ. Καστριώτισσας, Τ.Κ. Πυρρών, Τ.Κ. Πανουργιά).
Δεν έχει τηρηθεί η υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη διότι υπάρχει εντός και εκτός αστικής περιοχής μεγάλος αριθμός ακαθάριστων οικοπέδων, αγροτεμαχίων και ιδιαίτερα πλησίον σε δασικές εκτάσεις και δάση.
2. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης της υπόροφης βλάστησης (ξηρά χόρτα) εκατέρωθεν του οδικού δικτύου (δασικό, αγροτικό, επαρχιακό και εθνικό) στην περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης του Π.Κ. Πολυδρόσου.
3. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σχεδιασμού – προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
4. Υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων σχεδόν σε ολόκληρο το δασικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης του Π.Κ. Πολυδρόσου.
5. Δεν έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων.
 

Δ. Για την περιοχή ευθύνης Π.Κ. Λιδωρικίου
 
1. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια καθαρισμού των Δημοτικών χώρων και πρανή οδών σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα ευθύνης του Π.Κ. Λιδωρικίου με εξαίρεση τα Τοπικά Διαμερίσματα Λιδωρικίου και Αμυγδαλιάς, όπου σε ένα μεγάλο μέρος έχει γίνει καθαρισμός.
2. Έχει αποψιλωθεί ένα ποσοστό ιδιωτικών οικοπεδικών χώρων εντός οικισμών χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί.
3. Δεν έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων.
4. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης της υπόροφης βλάστησης (ξηρά χόρτα) εκατέρωθεν του οδικού δικτύου (δασικό, αγροτικό, επαρχιακό και εθνικό) στην περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης του Π.Κ. Λιδωρικίου.
5. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σχεδιασμού – προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
6. Υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων σε μεγάλο μέρος του δασικού οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης του Π.Κ. Λιδωρικίου.
7. Δεν έχουν επανδρωθεί και προετοιμαστεί ακόμη τα οχήματα του Δήμου Δωρίδας που θα συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής. 
 

Ε. Δασικό Οδικό Δίκτυο
 
Το δασικό οδικό δίκτυο στους ορεινούς όγκους Γκιώνας, Βαρδουσίων, Παρνασσού και Οίτης παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και δυσκολίες για την πρόσβαση των Πυροσβεστικών οχημάτων.
Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82, παράγραφος ζ) του Ν. 3852/2010 σχετικά με την καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού (ονοματεπώνυμα – τηλέφωνα και αγροτικά μηχανήματα – τρακτέρ που να διαθέτουν εργαλεία σάρωσης – φρεζαρίσματος και βυτία νερού), ανά Δημοτική Ενότητα που σε περίπτωση αγροτοδασικών πυρκαγιών μπορούν να βοηθήσουν στο έργο της υπηρεσίας μας.
 

2. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να γίνουν το δυνατόν συντομότερα όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες Προληπτικών δράσεων, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις συνέπεια πρόκλησης αγροτοδασικών πυρκαγιών. 

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου