Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑ.Λ. & 1ου Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ


Πέμπτη, 20.00 μμ
Αίθουσα συνεδριάσεων Δημαρχείου Δελφών
Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ


20.00:  Έναρξη εκδήλωσης – Χαιρετισμοί

20.10:  Ομάδες προσανατολισμού, ειδικότητες και τομείς του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας, Βασίλειος Μπράτσος, αναπληρωτής διευθυντής ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας

20.20: Τα εργαστήρια κατεύθυνσης του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας και οι δραστηριότητες των μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας, Χρήστος Λαλάς, αναπληρωτής διευθυντής 1ου Ε.Κ. Άμφισσας

20.30: Παρουσίαση των τομέων
Μηχανολογίας,
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού,
Πληροφορικής,
Υγείας Πρόνοιας,
Διοίκησης και Οικονομίας,
Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
από τους εκπαιδευτικούς Δημοσθένη Αναγνώστου, Αγάπη Γιάγκα, Χρήστο Λαλά, Βασίλειο Μπράτσο, Γεώργιο Χριστόπουλο του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας.

21.00: Συζήτηση με το κοινό.

21.30: Μουσικό σύνολο με λαϊκό πρόγραμμα αποτελούμενο από αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας. Παίζουν και ερμηνεύουν (αλφαβητικά) οι Χρήστος Δασκαλόπουλος, Αργύρης Ιωάννου, Θανάσης Κατσουλιέρης.

22.00: Πέρας εκδήλωσης.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
(ΕΠΑ.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 • στην Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ως κάτοχος
απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου
τίτλου
 • στην Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ως απόφοιτος
Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.
 • στην Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ως απόφοιτος
Β’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • στην «τάξη Μαθητείας» προαιρετικά ως από-
φοιτος Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. με απολυτήριο-πτυχίο.


ΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ 2015-2016*

Α’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ**
 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 3. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 4. ΥΓΕΙΑΣ–ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ*    Η παρουσίαση των ειδικοτήτων γίνεται με βάση τις υπάρχουσες διατάξεις λειτουργίας συναφών ειδικοτήτων.
** Ενδέχεται κάποια τάξη προσανατολισμού / ειδικότητα να μην λειτουργήσει λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος.
Β’ & Γ’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί:
 • Να εφαρμόζει μέτρα προστασίας και υγιεινής τηρώντας τις προδιαγραφές.
 • Να χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.
 • Να εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
 • Να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
 • Να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών), σε εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων, και ως τεχνίτης συντήρησης.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • Ο απόφοιτος αποκτά δεξιότητες για να εργαστεί σε τομείς, όπως: έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού και ηλεκτρομηχανικού συστήματος αυτοκινήτου και συστημάτων αυτοματισμού αυτοκινήτου.
 • Ο απόφοιτος μπορεί να αποκτήσει τις ακόλουθες επαγγελματικές άδειες: μηχανοτεχνίτη, τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων, τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήτων ή εξαερωτήρων, τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, φανοποιού, ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων, τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων ή ψυγείων ή τροχών, τεχνίτη βαφής.
 • Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε ΔΕΚΟ – δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής (service) αυτοκινήτων – οχημάτων, σε βιομηχανίες παρασκευής αυτοκινήτων, σε εταιρίες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας.


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ο απόφοιτος μπορεί να απασχοληθεί:
(α) Στην εγκατάσταση, συντήρηση & επισκευή σωληνώσεων κυκλοφορίας ρευστών με χρήση οργάνων και εφαρμογή τεχνικών κανόνων (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση κτιρίων, κλπ.).
(β) Στην κατασκευή/έλεγχο/συντήρηση δικτύων αερίων καυσίμων, στην εγκατάσταση/έλεγχο/συντήρηση λεβήτων & καυστήρων οικιακών/επαγγελματικών/βιομηχανι-κών εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων, στην εγκατάσταση /έλεγχο/συντήρηση συστημάτων θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων & εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων, σχεδιάζει θερμοϋδραυλικές εφαρμογές, συντάσσει οικονομικές προσφορές.
Γενικά, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή και ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
 • Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως: ελεύθερος επαγγελματίας, τεχνικός σε συνεργείο κατασκευών, ιδιοκτήτης/πωλητής σε κατάστημα ηλεκτρ. εξοπλισμού, δημόσιος υπάλληλος (πχ, ΟΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ), ιδιωτικός υπάλληλος (τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντηρητής εργοστασίων, ξενοδοχεία), ηλεκτρο-τεχνίτης ανελκυστήρων/ηλεκτρογερανών.
 • Ο απόφοιτος μπορεί να: σχεδιάζει/ κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, (θυρο)τηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων Η/Υ, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων και αυτοματισμών κίνησης, μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρ. εγκατάστασης και συσκευών, συντηρεί/επισκευάζει βλάβες μηχανών, βελτιώνει τις εγκαταστάσεις.
 • Έχει άδεια χωρίς εξετάσεις/προϋπηρεσία για: ηλεκτροτεχνίτης, βοηθός χειριστή φωτιστικών σωμάτων ή τεχνικού αερίων καυσίμων, ηλεκτροτεχνίτης αυτοκινήτων.
 • Μπορεί να έχει άδεια με εξετάσεις/προϋπηρεσία για: ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων, τεχνίτης οργάνων, τροχών, σιγαστήρων, ψυγείων, βαφέα, κλπ., μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων & μοτοσικλετών, τεχνουργός, τεχνίτης/εγκαταστάτης αερίων καυσίμων, ηλεκτρολόγος χειριστής φωτιστικών.


ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως:
(α) Υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών: τήρηση λογιστικών βιβλίων, διαχείριση παραστατικών λογιστηρίου, παρακολούθηση λογαριασμών, εισπράξεις–πληρωμές, παρακολούθηση αποθεμάτων, εργασίες με τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία, κατάρτιση προϋπολογισμού, κ.ά.
(β) Υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών: διεκπεραίωση εισερχόμενης–εξερχόμενης αλληλογραφίας, σύνταξη εκθέσεων, ταξινόμηση–αρχειοθέτηση εγγράφων, δημόσιες σχέσεις, οργάνωση ταξιδιών, συσκέψεων, συνεντεύξεων, συγκέντρωση οικονομικών πληροφοριών από τα τμήματα της επιχείρησης.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
 • Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε: επιχειρήσεις-οργανισμούς δημοσίου/ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικές μονάδες, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Επίσης, σε επιχειρήσεις κατασκευής & υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής, που σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα Η/Υ ή προωθούν προϊόντα/υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Ο απόφοιτος μπορεί να: αναλαμβάνει την εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη ή απλών τοπικών δικτύων, κάνει χρήση προϊόντων/ υπηρεσιών Πληροφορικής, πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό, υποστηρίζει συστήματα Η/Υ πελατών ή χρηστών της επιχείρησής του, αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και διαδικτύου, δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ο απόφοιτος μπορεί να εκτελεί τα ακόλουθα επαγγελματικά έργα:
 • Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους.
 • Να εκτελεί παραγωγή φυτικών προϊόντων, να εκτιμά την ποσότητα παραγωγής με οικονομικούς όρους & να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.
 • Να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει & να εκ-τελεί τεχνικές κατεργασίας & συντήρησης εδάφους.
 • Να επιλέγει σπόρους, λιπάσματα, μηχανήματα.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας, λίπανσης, συλλογής/ αποθήκευσης προϊόντων, συντήρησης εγκαταστάσεων.
 • Να εφαρμόζει βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.
 • Να χειρίζεται/συντηρεί γεωργικά μηχανήματα.
 • Να τηρεί βασικούς όρους υγιεινής & ασφάλειας.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Ο απόφοιτος με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί:
 • Να εργαστεί σε νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, κέντρα υγείας, υγειονομικούς σταθμούς, μαιευτικές κλινικές, ψυχιατρικές κλινικές, ξενώνες ψυχικά ασθενών, σωφρονιστικά ιδρύματα, ασφαλιστικούς φορείς, ΕΚΑΒ, οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης ΑΜΕΑ, οργανισμούς υγείας, κατασκηνώσεις και άλλα.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας να προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς στο σπίτι.
 • Έργο του είναι η νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, όπως: στρώσιμο κρεβατιού, λήψη ζωτικών σημείων, καθαριότητα σώματος, χορήγηση φαρμάκων, τοποθέτηση καθετήρων διαφόρων ειδών και πολλά άλλα, καθώς επίσης και η στήριξη του ασθενούς σε ψυχολογικό, πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο.     

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 • Α.Τ.Ε.Ι. (Με Πανελλαδικές Εξετάσεις – Ομάδα Α’ ΕΠΑ.Λ.).
 • Πανεπιστήμιο - Α.Τ.Ε.Ι. (Με Πανελλαδικές Εξετάσεις -  Ομάδα Β’ ΕΠΑ.Λ.).
 • «Τάξη Μαθητείας» (προαιρετική 4η χρονιά με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας).
 • Δημόσια Ι.Ε.Κ. (Δωρεάν εγγραφή σε αντίστοιχη ή άλλη ειδικότητα τομέα).
 • Αγορά εργασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Λεωφόρος Σαλώνων 48, 33100 Άμφισσα
Τηλέφωνο/φαξ: 2265029679
blog: http://blogs.sch.gr/epal-amfiss/

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου