Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Έγκριση Υπουργείου Παιδείας - Let's do it Greece 2017

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕ ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.16/2618/ 223019/Δ1

Aναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικής δράσης με τίτλο «Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece» στα σχολεία, σας ενημερώνουμε ότι  εγκρίνουμε: α) την άδεια εισόδου σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης και β) την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 και θα κορυφωθεί την ημέρα της Πανελλήνιας Δράσης, την Κυριακή, 2 Απριλίου 2017. Η «Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece» προάγει τις αρχές και επιδιώξεις της εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και ειδικότερα, ως βασικός σκοπός ορίζεται η υιοθέτηση του σχολικού χώρου ως πεδίο δράσης καθαρισμού και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στα προγράμματα θα είναι δωρεάν και προαιρετική. Θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των Σχολικών Μονάδων, με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβούλου και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/τριες των μονάδων. Επιπλέον, η παρουσία του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή/και Σχολικών Δραστηριοτήτων, της οικείας Δ/νσης , κρίνεται απαραίτητη και όσον αφορά στη συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Επισημαίνεται δε ότι απαγορεύεται η διανομή οποιουδήποτε υλικού που σχετίζεται με έμμεση ή άμεση διαφήμιση, καθώς και η διάθεση μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-2017.
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου