Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Αναγγελία Πρόσληψης Ψυχίατρου & Παιδοψυχίατρου στην ΕΚΨ&ΨΥ/Φωκίδα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Ένα (1) Ψυχίατρο  για την κάλυψη των αναγκών της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα και

Ένα (1) Παιδοψυχίατρο για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες με ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στο Νομό Φωκίδας και έδρα την Άμφισσα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να στείλουν ταχυδρομικά, τα δικαιολογητικά από 15/12/2016 έως 30/12/2016 στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33100 Άμφισσα, τηλέφωνο 2265022924, εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsfoki@otenet.gr με την ένδειξη «Για τη θέση Ψυχιάτρου ή Παιδοψυχιάτρου».
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται τα εξής: αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πτυχίο/α, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται α) εργασία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, β) Γνώση ξένης γλώσσας, γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) Δίπλωμα οδήγησης.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΨ&ΨΥΑντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου