Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, 19.00
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

Θέματα
1. Αποδοχή εθελοντικών εργασιών επισκευής και συντήρησης σε παλαιό προσκυνητάρι πλησίον Δημοτικού Σχολείου Κίρρας.
2. Προγραμματισμός εθελοντικών δράσεων στην Κίρρα σε συνεργασία με συλλόγους για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής Κοινότητας (άρθ84, παρ.5 Ν.3852/10).
3. Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων στην Κίρρα.
4. Προτάσεις εύρυθμης λειτουργίας και ευταξίας νέου κοιμητηρίου Κίρρας, προς αντιμετώπιση προβλημάτων.
5. Αποδοχή κληρονομιάς υπέρ της τοπικής κοινότητας από αποβιώσαντα πολίτη της Κίρρας.
6. Καταγραφή αναγκών -προτάσεις για έργα στην Τοπική Κοινότητα Κίρρας.

Η σχετική πρόσκληση:

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου