Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Ιατρεία Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας - Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας


Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Ιατρεία Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Καθημερινά
9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13
1 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη
10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο

2 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο
3 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο
4 Νοεμβρίου 2016, Παρασκευή
10.00 – 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο
8 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη
10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο
9 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δελφοί – Χρισσό, Περιφερειακό Ιατρείο
10 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Γραβιά, Περιφερειακό Ιατρείο
12.30 – 13.30: Πολύδροσος, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 – 14.00: Αμφίκλεια, Κέντρο Υγείας
12 Νοεμβρίου 2016, Σάββατο
10.00 – 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας
15 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη
10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο
16 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο
17 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο
18 Νοεμβρίου 2016, Παρασκευή
10.00 – 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο
22 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη
10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο
23 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δελφοί – Χρισσό, Περιφερειακό Ιατρείο
24 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Γραβιά, Περιφερειακό Ιατρείο
12.30 – 13.30: Πολύδροσος, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 – 14.00: Αμφίκλεια, Κέντρο Υγείας
26 Νοεμβρίου 2016, Σάββατο
10.00 – 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας
29 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη
10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο
30 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Κινητή Μονάδα θα βρίσκεται στα παραπάνω ιατρεία τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται.
Λόγω εκτάκτων αναγκών η λειτουργία των Ιατρείων μπορεί να παρατείνεται.
Σε έκτακτη ανάγκη επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2265022924, 6948188864.
..............................................
Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Ιατρεία Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Καθημερινά
9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

1 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη
10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο

2 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

3 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο

4 Νοεμβρίου 2016, Παρασκευή
10.00 – 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο

8 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη
10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο

9 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δελφοί – Χρισσό, Περιφερειακό Ιατρείο

10 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Γραβιά, Περιφερειακό Ιατρείο
12.30 – 13.30: Πολύδροσος, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 – 14.00: Αμφίκλεια, Κέντρο Υγείας

12 Νοεμβρίου 2016, Σάββατο
10.00 – 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας

15 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη
10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο

16 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

17 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο

18 Νοεμβρίου 2016, Παρασκευή
10.00 – 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο

22 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη
10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο

23 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δελφοί – Χρισσό, Περιφερειακό Ιατρείο

24 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Γραβιά, Περιφερειακό Ιατρείο
12.30 – 13.30: Πολύδροσος, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 – 14.00: Αμφίκλεια, Κέντρο Υγείας

26 Νοεμβρίου 2016, Σάββατο
10.00 – 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας

29 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη
10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο

30 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Κινητή Μονάδα θα βρίσκεται στα παραπάνω ιατρεία τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται.
Λόγω εκτάκτων αναγκών η λειτουργία των Ιατρείων μπορεί να παρατείνεται.

Σε έκτακτη ανάγκη επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2265022924, 6948188864.

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου