Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ (ΔΟΜΗ ΦΩΚΙΔΑΣ)


  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας,

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΕΝΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για
πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ήτοι έως 31/09/2016, πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα ανανέωσης, για τις Μονάδες:
Οικοτροφείο Ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση «Ευρύκλεια» και Προστατευόμενα Διαμερίσματα στο Ν. Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα.

Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες δομές είναι επιθυμητή καθώς και η καλή γνώση στην χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Θα συνυπολογιστεί θετικά στο προφίλ του υποψηφίου η γνώση μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής.  Ως κριτήρια λαμβάνονται υπόψη, πέραν των πιστοποιημένων γνώσεων, η διάθεση για εργασία με άτομα που χρήζουν ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και η δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στα πλαίσια μιας πολυκλαδικής ομάδας. Περαιτέρω πληροφορίες για το έργο της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. μπορείτε να αναζητήσετε στο site της Εταιρείας:  http://www.ekpse.gr

Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:
•           Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος
•           Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
•           Βιογραφικό Σημείωμα

μέχρι και την 21η Ιουνίου 2016  και ώρα 15:00, στη διεύθυνση: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας – Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33 100 Άμφισσα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsfoki@otenet.gr .

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22650-22600 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 9.00 π.μ έως 16.00 μ.μ .Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου