Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΥΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιτέα, 04 Μαΐου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Προς:
Γ. Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Όλους τους συμπολίτες μας
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙ.Π.Υ.Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΥΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΤΕΑΣ
Ταχ. Δνση: Ηλία Τρίγκα 63
Αριθμ. Τηλ.: 22650 35122
E mail: itea@psnet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΥΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΞΗΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ

Ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας ότι από 01-05-2016 έως
30-10-2016 απαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς για εκτέλεση
γεωργικών ή άλλων εργασιών στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας
καύσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας. Η άδεια καύσης
εκδίδεται μετά τη λήψη συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων
(δημιουργία ζώνης τριών τουλάχιστον μέτρων – τεμαχισμός με άρωση
όταν η έκταση απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάσος – εξασφάλιση
φορητών μέσων), ενώ οι ποινές που επιβάλλονται για την παραβίαση των
διατάξεων της 9Α /2005 Πυροσβεστικής Διάταξης είναι αυστηρότατες
(πρόστιμο από 250 ΕΥΡΩ έως 600 ΕΥΡΩ αλλά και ποινή φυλάκισης σε
ειδικότερες περιπτώσεις).
Επίσης απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα των κυψελών που
βρίσκονται μέσα σε δάση και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων
από αυτά, χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που περιγράφονται
στην 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη.
Από τη φετινή περίοδο επιπλέον ενημερώνουμε τους φίλους αγρότες
ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 87834/31-7-2015 εγκύκλιο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε περίπτωση που η Υπηρεσία μας αναφέρει καύση
υπολειμμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια καύσης αγροτεμαχίων,
στην Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αυτή αναζητά μέσω
γεωγραφικού στίγματος τον ιδιοκτήτη του δηλωμένου αγροτεμαχίου
και με έγγραφο τον ενημερώνει ότι έχει υποπέσει στην παράβαση της
« μη ορθής διαχείρισης των υπολειμμάτων καλλιεργειών» και του
επιβάλει ποινή περικοπής της επιδότησης (από -3% της ενιαίας
ενίσχυσης έως και -27% σε περίπτωση συνεχόμενων παραβάσεων). Η
παράβαση υφίσταται με την αναφορά και μόνο της καύσης από την
Υπηρεσία μας και επιβεβαιώνεται με επιτόπια επίσκεψη υπαλλήλων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα αγροτεμάχια που υπάρχουν ενδείξεις καύσης, χωρίς
την παρουσία του γεωργού.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η νομοθεσία αυστηροποιείται ακόμα
περισσότερο σε κάθε επίπεδο ελέγχοντας τις περιπτώσεις ανεξέλεγκτης
καύσης τόσο σε πειθαρχικό – ποινικό όσο και σε διοικητικό πλαίσιο, με
την περικοπή των ενισχύσεων.
Συνιστούμε σε όλους όσους απαραιτήτως πρόκειται να κάνουν χρήση
καύσης για τις εργασίες τους, στην έκδοση σχετικής από την Υπηρεσία
μας άδειας, προς αποφυγή κάθε δυσάρεστης συνέπειας.

Ο Διοικητής
Ιωάννης Σπ. Κολομπούρος
Επιπυραγός

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου