Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση


Σύλλογος «ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ»
                                                                      Δ.Πλατή 7 33200
 

Κίρρα,  20 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Φίλοι της Κίρρας», σύμφωνα με το καταστατικό του, προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στα γραφεία του Συλλόγου επι της οδού Πλατή 7 στην Κίρρα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Απολογισμός δράσεων 2015
2. Οικονομικός απολογισμός 2015
3. Προγραμματισμός δράσεων 2016
4. Δημιουργία επιτροπών δράσεων
5. Υποβολή προτάσεων – ιδεών για νέες δράσεις – ανταλλαγή απόψεων.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ματαιώνεται και νέα Συνεδρίαση συγκαλείται, χωρίς νέα πρόσκληση, την επόμενη Κυριακή 10-4-2016 την ίδια ώρα 18:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.
Η παρουσία σας και οι προτάσεις σας θεωρούνται πολύτιμες για το Σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου