Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Το Δίκτυο «Ακεσώ» εμπνέει τη δημιουργία Δικτύου Φορέων Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης σε περιοχές της Αττικής και της περιφέρειας!


Mε βάση το μοντέλο λειτουργίας του Δικτύου «Ακεσώ» ξεκίνησε το Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου «Δεσμοί: Ενδυνάμωση &
Δικτύωση Φορέων Ψυχικής Υγείας για Βελτίωση Υπηρεσιών στην Κοινότητα» και έχει ως σκοπό τη σωστή ενημέρωση, παραπομπή και δικτύωση των πολιτών με φορείς ψυχικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής αποκατάστασης. Παράλληλα, στοχεύει στη διασύνδεση των υπηρεσιών μεταξύ τους προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ επενδύει και στην επιμόρφωση των εταίρων ώστε να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων αναγκών.
Η πρωτοβουλία ανήκει στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.) που υλοποιεί το πρόγραμμα σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο) - «ΕΔΡΑ», την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΚΤΑΙΑ, την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.). Το έργο χρηματοδοτείται από τα EEA Grants στο πλαίσιο του προγράμματος "Είμαστε όλοι πολίτες" που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων για την Υγεία «Ακεσώ» αποτέλεσε μια καινοτόμα υπηρεσία για τα ελληνικά δεδομένα, που ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2010 στο νομό Φωκίδας, με στόχο τη τηλεφωνική υποδοχή, καταγραφή, παραπομπή και παρακολούθηση ψυχοκοινωνικών και προνοιακών αιτημάτων. Αρμοδιότητά του είναι η διαχείριση και διοχέτευση αιτημάτων ψυχοκοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα στους κατάλληλους κάθε φορά φορείς. Δέχεται αιτήματα άμεσα από τους πολίτες που καλούν στην τηλεφωνική γραμμή 22650-23222, και έμμεσα από τους συνεργαζόμενους φορείς. Οι συνεργαζόμενοι φορείς παραπέμπουν στο Δίκτυο «Ακεσώ» όταν κρίνουν πως ένα αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τους ίδιους ή για να ικανοποιηθεί χρειάζεται η συνεργασία και άλλων φορέων.
Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι να έρθει ο πολίτης σε επαφή με τον φορέα υγείας που χρειάζεται, να διευκολυνθεί ο συνεργαζόμενος φορέας μέσω της συνέργειας άλλων «συγγενών» φορέων και να καταγραφούν και να αναδειχθούν οι ανάγκες υγείας του πληθυσμού και τα κενά στην παροχή υπηρεσιών υγείας στη Φωκίδα.
Φέτος, συμπληρώνει τον 6ο χρόνο λειτουργίας του με την υποστήριξη της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στη συνέχιση του έργου του.
Πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο «Ακεσώ» μπορείτε να βρείτε στο ιστολόγιο http://diktyoakeso.blogspot.gr/ ή να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2265023222.

Για τους φορείς του Δικτύου Φορέων Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης, τα νέα Κέντρα Ενημέρωσης και Διασύνδεσης Πολιτών με Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας & Επανένταξης που λειτουργούν πιλοτικά καλύπτοντας περιοχές της Αθήνας και της περιφέρειας μπορείτε να δείτε σχετικά στην σελίδα http://mentalhelpnet.gr/.

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου