Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ από το Κέντρο Ημέρας Ν. Φωκίδας


«Ξεπερνώ την προκατάληψη, δέχομαι τη διαφορετικότητα»

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Η
επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το Διεθνή Οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης για τα Α.Μ.Ε.Α., το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007 (Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012).
Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης. Είναι αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή.
Κάθε χρόνο η μέρα αυτή δίνει ακόμα μια ευκαιρία στην κοινωνία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους και υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Επιδιώκει παράλληλα να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι τα οφέλη από την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής, είναι συνολικά και μας αφορούν όλους.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι άτομα με αναπηρία, ενώ περίπου 190.000.000 αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή. Τα άτομα με αναπηρία δε ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η ζωή τους ΙΣΗ με τη δική μας. Στόχος πρέπει να είναι όχι η τυπική, αλλά η πραγματική ισότητα, η οποία σημαίνει ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Αυτό που πρέπει να επιδιώκεται είναι ο σεβασμός της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας.

Με αφορμή την ημέρα αυτή το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας σχεδιάζει ολοήμερη δράση στην πόλη της Άμφισσας την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Πόλη Ανοικτή και Προσ – βάσιμη σε ΟΛΟΥΣ», σε συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φωκίδας και Φίλων και με τη συμβολή του Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων για την Υγεία «Ακεσώ».

Λίγα λόγια για το Κέντρο Ημέρας Ν. Φωκίδας

Το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην τοπική κοινότητα του Νομού Φωκίδας αποτελεί μέρος του δικτύου υπηρεσιών που παρέχει η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. 
H λειτουργία του ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012 στo πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Άξονα Προτεραιότητας «15 - Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, με σκοπό την Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού, μέσω της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού σε θέματα καίρια όπως η ψυχική υγεία, στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου». Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους για 24 μήνες. Στην παρούσα φάση χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση το σύστημα κοστολόγησης υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας αποτέλεσε η συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας. Με βάση το σκεπτικό λειτουργίας των Κέντρων Αποκατάστασης, οι ωφελούμενοι αντιμετωπίζονται ως βιοψυχοκοινωνικές οντότητες, κατά συνέπεια, παίρνουν και ψυχολογική βοήθεια, πέρα από τη βοήθεια για το σωματικό πρόβλημα. Έτσι λήφθηκε η απόφαση να στεγαστεί το Κέντρο Ημέρας σε κτίριο, επί της οδού Σαλώνων 29, υπό την εποπτεία του Νοσοκομείου. Απώτερος σκοπός ήταν η κάλυψη των αναγκών που αφορούν τη ψυχολογική βοήθεια των θεραπευομένων. Ταυτόχρονα έγινε πρόβλεψη να εγκατασταθούν υπηρεσίες αποκατάστασης από το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία, η από κοινού αντιμετώπιση και η πλήρης υποστήριξη και κάλυψη των αναγκών τους. Ωστόσο οι στόχοι αυτοί δεν έχουν εκπληρωθεί εξ ολοκλήρου.
Το Κέντρο Ημέρας στελεχώνεται από μία ομάδα ειδικών επαγγελματιών ψυχικής υγείας, πάνω στις αρχές της Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής, με σκοπό να προσεγγίσουν, με ευαισθησία, όλο το φάσμα των ηλικιών που χρήζουν τη βοήθειά του. Αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες  σε:
1.                 Παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες της μάθησης – δυσλεξία, προβλήματα του λόγου και της ομιλίας, διαταραχές της συμπεριφοράς, δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση, δυσκολίες διάσπασης της προσοχής και υπερκινητικότητας, αυτισμό, ανωριμότητα, νοητική καθυστέρηση, εφήβους με ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα φάσης ζωής.
2.                 Ενήλικες, που αφορούν προβλήματα γνωστικών ελλειμμάτων σε ηλικιωμένους ανοϊκούς ασθενείς, τη συναισθηματική στήριξη και συμβουλευτική σε φροντιστές ηλικιωμένων και ανοϊκών ασθενών, διαταραχές λόγου και ομιλίας, ομάδες συναισθηματικής στήριξης και έκφρασης μέσω της εικαστικής θεραπείας, προεπαγγελματική στήριξη και εκπαίδευση.
Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί και η ομαλή ένταξη και προσαρμογή των θεραπευομένων στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. Λειτουργώντας στα πλαίσια της Διεπιστημονικής Ομάδας, οι θεραπευτές του Κέντρου Ημέρας βασίζονται στην καλή συνεργασία με την οικογένεια. Aναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής προσέγγισης του Κέντρου Ημέρας αποτελεί επίσης και η διασύνδεση με το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, όπως τοπικοί φορείς, σχολική κοινότητα, σύλλογοι γονέων, κοινωνικές οργανώσεις κ.λ.π.
Στόχος των παρεμβάσεων του Κέντρου Ημέρας είναι η δημιουργία ενός θεραπευτικού πλαισίου, σε άρτια επιστημονική βάση, που θα καθοδηγήσει σωστά τόσο τον ίδιο τον θεραπευόμενο όσο και την οικογένειά του, ώστε να λάβουν αφενός την κατάλληλη θεραπευτική φροντίδα και αφετέρου να κατανοήσουν, να αποδεχτούν και να ενημερωθούν τεκμηριωμένα για τις δυσκολίες του δικού τους ανθρώπου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πως μπορεί η οικογένεια ή το άμεσο συγγενικό περιβάλλον να δρομολογεί και να διαχειρίζεται με περισσότερη επιτυχία συγκεκριμένες συμπεριφορές και καταστάσεις.

Στο Κέντρο Ημέρας πραγματοποιούνται:
v     Aτομικές Παρεμβάσεις, και πιο ειδικά: Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση, Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα, Συμβουλευτική Γονέων, Παιδοψυχιατρικές Εκτιμήσεις, Νοητική Ενδυνάμωση, Εκπαίδευση Κοινωνικών Δεξιοτήτων.
v    Ομαδικές Παρεμβάσεις που αφορoύν: Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης, Ομάδα Έκφρασης και Επικοινωνίας, Ομάδα Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Ομάδα Προεπαγγελματικής Κατάρτισης, Ομάδα Εικαστικής Θεραπείας για εφήβους και  ενήλικες.
v    Στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης γίνονται οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας του Ν. Φωκίδας, όπως ημερίδες, ομιλίες, σεμινάρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς, επαφή και συνεργασία με σχολεία.

Τέλος, παρατίθενται συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των 3 αυτών χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Ν. Φωκίδας.

Intakes (Νέα Περιστατικά)
2013
2014
2015
74
26
34

Αριθμός Περιστατικών
2013
2014
2015
74
73
77

Θεραπευτικές Πράξεις
2013
2014
2015
1.698
2.342
2.106

Το σύνολο των ατόμων που έλαβαν μέχρι στιγμής θεραπεία είναι 131. Κατά το μήνα Οκτώβριο τα ενεργά περιστατικά ανέρχονται στα 51.


Για το Κέντρο Ημέρας Ν. Φωκίδας

Αθανασία Τζιμαρά,
Λογοθεραπεύτρια της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.  Δομής ΦωκίδαςΑντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου