Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

21ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση, ετερότητα και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα Πάτρα, 1-3 Ιουλίου 2016
E-mail επικοινωνίας για το 21ο Διεθνές Συνέδριο: 21synedrio@inpatra.gr


Αποστολή εισηγήσεων-ανακοινώσεων μέχρι 5 Ιουνίου 2016


Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης διοργανώνουν το 21ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση, ετερότητα και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», στην Πάτρα στις 1-3 Ιουλίου 2016. Ο τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθεί εν καιρώ.
Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξεταστούν θέματα συναφή με τον τίτλο και τις θεματικές του συνεδρίου, όπως αυτές περιγράφονται στην πλήρη ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://21synedrio.inpatra.gr καθώς και προτάσεις των ενδιαφερομένων.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής


Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου
 
Υπογράψτε για την αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία στο: http://www.classicolympics.gr

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου