Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ (ΔΟΜΗ ΦΩΚΙΔΑΣ)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας,

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ήτοι έως 31/12/2015, πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα ανανέωσης, για τις Μονάδες:
Οικοτροφείο Ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση «Ευρύκλεια» και Προστατευόμενα Διαμερίσματα στο Ν. Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα

Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες δομές  είναι επιθυμητή καθώς και η καλή γνώση στην χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Θα συνυπολογιστεί θετικά στο προφίλ του υποψηφίου η γνώση μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής.  Ως κριτήρια λαμβάνονται υπόψη, πέραν των πιστοποιημένων γνώσεων, η διάθεση για εργασία με άτομα που χρήζουν ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και η δυνατότητα λειτουργίας  και αρμονικής συνεργασίας στα πλαίσια μιας  πολυκλαδικής ομάδας. Περαιτέρω πληροφορίες για το έργο της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. μπορείτε να αναζητήσετε στο site της Εταιρείας:  http://www.ekpse.gr

Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:
  • Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος
  • Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
  • Βιογραφικό Σημείωμα
μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2015  και ώρα 15:00 στη διεύθυνση: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας – Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33 100 Άμφισσα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsfoki@otenet.gr .

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22650-22924 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 9.00 π.μ έως 16.00 μ.μ .

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου