Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση Δήλωσης ενδιαφέροντος Αθλητικών Συλλόγων απο Δ. Δελφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Άμφισσα, 26 Αυγούστου 2015
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα 33 100
Ταχ. Κ.: 33 100
Τηλέφωνο:  2265350059, 2265029084
Fax :2265350056
e-mail: s.vasiliadou@delphi.gov.gr s.tsigka@delphi.gov.gr              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς  του Δήμου Δελφών προσκαλεί όλους του Αθλητικούς Συλλόγους που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Δελφών 
και επιθυμούν να κάνουν χρήση των Αθλητικών μας εγκαταστάσεων, για την αθλητική περίοδο 2015-2016,  να υποβάλλουν αίτηση αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του συλλόγου/ομάδας καθώς  και του 
χώρου που επιθυμούν να κάνουν χρήση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους 
στα κατά τόπους γραφεία πρωτοκόλλων της κάθε Δημοτικής Ενότητας και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2015.
Εκ του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης,
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου