Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

19οΔιεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση και Ετερότητα»παράταση υποβολής ανακοινώσεων έως τις 20 Ιουνίου 2015

Το 19οΔιεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση και Ετερότητα» θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 10-12 Ιουλίου 2015.
Σας υπενθυμίζουμε ότι έχει δοθεί παράταση υποβολής ανακοινώσεων έως τις 20 Ιουνίου 2015.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου

Κατάλογος ανακοινώσεων
1.       Διαβάζοντας στην Τάξη ένα «Βουβό» Κόμικς: Πρόσληψη και Ερμηνεία της Πολιτισμικής Πολυπλοκότητας μέσα από το The Arrival του Shaun Tan.
2.       Ο μαθητής του σήμερα, παγκόσμιος πολίτης του αύριο σε μία πολυπολιτισμική
και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία
3.       Παιδαγωγικές και Επιστημονικές δεξιότητες του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4.       Στρατηγικές Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών
5.       Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες
6.       Η διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης  της ελληνικής γλώσσας σε μεικτές γλωσσικά τάξεις του Νηπιαγωγείου: Ένα σενάριο μαθήματος που αξιοποιεί τη γνώση της μητρικής γλώσσας των νηπίων
7.       Συνδιδασκαλία για την γλωσσική και κοινωνική υποστήριξη ατόμου με ήπια νοητική καθυστέρηση: Περιπτωσιολογική Μελέτη σε  Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
8.       Αγιογραφίες – η Ομορφιά και τα Μυστικά μιας Εικόνας
9.       Το σχολείο ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα. Παράγοντες αλληλεπίδρασης. Μηχανισμοί αυτοπροστασίας.
10.   Οι αντιλήψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για την διγλωσσία/αλλογλωσσία  ποσοστού του μαθητικού πληθυσμού στο ελληνικό σχολείο
11.   Διαπολιτισμική επικοινωνία και διεύθυνση σχολικής μονάδας
12.   Ο Αυτιστικός Μαθητής στην Ξενόγλωσση Τάξη
13.   Το μάνατζμεντ έχει θέση στην εκπαίδευση; Μία συμβολή στη σχετική συζήτηση
14.   Η συνειδητή συμπεριφορά του/της εκπαιδευτικού και η αξία της στην καλύτερη επικοινωνία και προαγωγή της δυναμικής της ομάδας». Βιωματικό εργαστήριο
15.   Στάσεις μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας απέναντι σε παιδί με αναπηρία: μια μελέτη περίπτωσης
16.   Η αξιοποίηση του δημοτικού τραγουδιού με στόχο την αποδοχή της πολιτιστικής ετερότητας: Το παράδειγμα του Νεκρού αδερφού.
17.   Ο ενεργός ρόλος του Σχολικού Συμβούλου ως μέλος Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Μελέτη περίπτωσης.
18.   Η παραλογή «Του νεκρού αδελφού». Από την ιστορία της Δήμητρας με την Περσεφόνη και τους τραγικούς μύθους της κλασικής εποχής στον ανώνυμο δημιουργό της βυζαντινής επικράτειας.
19.   Εκπαίδευση, κρίση και ανισότητα: μια ανθρωπολογική προσέγγιση
20.   Πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
21.   Κοινωνικές αναπαραστάσεις στον Μπομπ Σφουγγαράκη
22.   Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Καινή Διαθήκη
23.   Η διαπολιτισμική προσέγγιση του ασθενή και της ασθένειας
24.   Στρατηγικές αντιμετώπισης του λεξιλογίου στην διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας
25.   Τραγουδώντας και παίζοντας σε μια διαπολιτισμική τάξη
26.   Ο ρόλος των εμποδίων στην εκμάθηση της  ελληνικής γλώσσας από τους μετανάστες
27.   Η συμβολή της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας ως προς την ενίσχυση εφαρμογής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα
28.   Η διάσταση του ελεύθερου χρόνου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εν μέσω της περιόδου της οικονομικής κρίσης. Μια μελέτη περίπτωσης
29.   Η Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) και οι άλλες ισχυρές ευρωπαϊκές γλώσσες στο εκπαιδευτικό σύστημα της  Ελλάδας (διαχρονικά και συγχρονικά)
30.   Αρχέτυπο Διοικητικής Οργάνωσης: Τάξη Υποδοχής ΖΕΠ
31.   Η ετερότητα ως αναγκαία κατηγορία της προσωπικής και κοινωνικής ζωής (θεολογική απόδειξη και λογοτεχνική προσέγγιση)
32.   Η «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία»: μία διδασκαλία για τον ρατσισμό σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
33.   Στάσεις & Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών τηs Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις προκλήσεις της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
34.   Διαχείριση περιστατικών συγκρούσεων βίας και Παιδαγωγική των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προσχολική και σχολική ηλικία
35.   Παγκοσμιοποίηση και Μετανάστευση
36.   Κοινωνικός αποκλεισμός και σχολική διαρροή
37.   "Περιπέτειες στο Λαβύρινθο": Επιτραπέζιο παιχνίδι για την εμπέδωση της Ελληνικής Μυθολογίας
38.   Συγκριτική παρουσίαση της παραδοσιακής και της επικοινωνιακής προσέγγισης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
39.   Επιλογή Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων. Διερεύνηση και κριτική προσέγγιση των κριτηρίων της Υ.Α. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015.
40.   «Διάφοροι διαφορετικοί φίλοι»: Ένα βιβλίο αφορμή για ευαισθητοποίηση διαπολιτισμική και γονεϊκή συμμετοχή
41.   Διδακτικές προτάσεις για την επίλυση ζητημάτων  πολιτισμικής ετερότητας μέσα από το γλωσσικό μάθημα: Το παράδειγμα του διδακτικού υλικού του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων
42.   Τα σχέδια εργασίας στη διαπολιτισμική εκπαίδευση: Το μάθημα της γλώσσας ως γέφυρα επικοινωνίας πολιτισμικά διαφορετικών ομιλητών μέσα από βιωματικές δράσεις
43.   Ετερότητα στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Στυλ Ηγεσίας για το σχολείο του  21ο αιώνα: Το πιλοτικό Γυμνάσιο στο Ελληνικό Συγκείμενο.

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου