Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Αναπλάσεις Χώρων Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας», προϋπολογισμού 2.045.000,00 €

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει ότι με την αρ. 2258/19-11-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε προς χρηματοδότηση
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» (Κωδικός MIS: 457065), που διαχειρίζεται ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. η πρότασή του με τίτλο: «Αναπλάσεις Χώρων Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας» προϋπολογισμού 2.045.000,00 €
Με το συγκεκριμένο έργο και σε εφαρμογή της συνολικής μελέτης ανάπλασης της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας, που ο στόχος της συμπυκνώνεται στην λειτουργική και αισθητική αναδιαμόρφωση της περιοχής, επιλύοντας παράλληλα το μεγάλο πρόβλημα της απορροής των ομβρίων υδάτων και της αποχέτευσης των αστικών αποβλήτων στην περιοχή του ρέματος «καβαλλάρης», θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:
 1. Καθαιρέσεις υφιστάμενων-υπαρχόντων κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου, τόσο στους κεντρικούς, όσο και στους δευτερεύοντες οδικούς άξονες, καθώς και καθαιρέσεις των σκυροδεμάτων και των ασφαλτικών στρώσεων στο σύνολο των δρόμων που θα γίνει η ανάπλαση.
 2. Κατασκευή νέων τσιμεντένιων κρασπέδων.
 3. Κατασκευή νέων πεζοδρομίων από κυβόλιθους (γρανίτη και πορφυρίτη).
 4. Τοποθέτηση κυβολίθων στους δευτερεύοντες οδικούς άξονες της περιοχής μελέτης.
 5. Δημιουργία διαβάσεων πεζών σε όλους τους οδικούς άξονες της περιοχής επέμβασης.
 6. Εξυγίανση της ασφαλτοστρώσεως του κεντρικού οδικού άξονα.
 7. Κατασκευή νησίδων πρασίνου στον κεντρικό οδικό άξονα.
 8. Κατασκευή αυλάκων-υδρορροών των ομβρίων υδάτων κατά μήκος όλων των αξόνων.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν παραδοθεί τα εξής:
 • Επιστρώσεις πεζοδρομίων με κυβολίθους από γρανίτη συνολικής έκτασης 4.450 μ2.
 • Πλακοστρώσεις οδών με κυβολίθους τσιμέντου, κυβολίθους γρανίτη στις διασταυρώσεις και κυβολίθους πορφυρίτη στις διαβάσεις συνολικής έκτασης 6.600 μ2.
 • Ασφαλτοστρώσεις οδών συνολικής έκτασης 5.700 μ2.
 • Δίκτυο ομβρίων συνολικού μήκους 908,54 μ.
 • Δίκτυο ακαθάρτων συνολικού μήκους 1.181 μ.

Η περιοχή των παραπάνω παρεμβάσεων εκτίνεται στο σύνολο των βασικών οδών της πόλης, ενώ το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην κατασκευή του δικτύου ομβρίων υδάτων και του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή «Καβαλάρης» της Δεσφίνας επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα της συγκεκριμένης περιοχής.
Το έργο θα δημοπρατηθεί άμεσα.

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου